Samen redzaam

Door die eigen kracht van burgers te stimuleren krijg je betere zorg en ondersteuning, dicht bij de mensen en op maat. Daar wil gemeente Wageningen samen met sociale partners aan verder werken. Dit zijn ideeën en vraagstukken die daar op aansluiten.